flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила пропуску осіб до приміщення

                                                                                                      «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                                                                                                                        Наказом Голови 

                                                                                                     Центрального районного суду

                                                                                                     м. Миколаєва

                                                                                                      «11»   вересня    2013 р.  № 315

  

      П Р А В И Л А 

пропуску осіб  до приміщення 

Центрального районного суду м. Миколаєва , транспортних засобів на його територію  

поведінки в приміщенні суду.

        І. Загальні положення.

1.1. Правила пропуску осіб до приміщення Центрального районного суду м. Миколаєва, поведінки в приміщенні суду (далі – Правила) розроблені у відповідності та на підставі Правил пропуску осіб до приміщень суду та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом ДСА України та МВС України від 12.09.2005р. за №102/765 зі змінами, внесеними спільним наказом ДСА України та МВС України від 13.06.2013р. за №80/584, Конституції України, міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Закону України «Про судоустрій  і статус суддів», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про правила етичної поведінки», Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Закону України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги» та інших нормативно-правових актів, виданих на їх основі.

1.2. Правила визначають порядок та підстави перебування громадян у приміщенні суду, повноваження працівників суду та співробітників спеціального підрозділу судової міліції «Грифон», з питань організації прибуття громадян до приміщення суду та їх перебування у приміщенні суду.

1.3. Правила також визначають вимоги до зовнішнього вигляду та поведінки працівників суду, співробітників батальйону судової міліції «Грифон» та громадян, які знаходяться у приміщенні суду.

1.4. Дані правила є встановленими у суді правилами у розумінні диспозиції ст.1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно, за порушення вказаних Правил громадяни-відвідувачі приміщення суду, можуть бути притягнуті до відповідальності за неповагу до суду та порушення порядку під час судових засідань. Працівники суду за порушення даних правил можуть бути притягнуті у встановленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності.

1.5. Пропускний режим здійснюється працівниками спеціального батальйону судової міліції «Грифон» (далі-судової міліції).

1.6. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропуску осіб до приміщення працівники судової міліції керуються чинним законодавством України та цими Правилами.

ІІ. Порядок проходження до приміщення суду.

2.1. Судді та працівники Центрального районного суду м. Миколаєва безперешкодно допускаються до приміщення суду співробітниками судової міліції. У разі, коли співробітники судової міліції особисто не знають суддю чи працівника суду, вони мають право вимагати від судді чи працівника суду службове посвідчення. У разі відсутності у вказаних осіб службового посвідчення співробітник доповідає про даний факт голові суду, чи керівнику апарату суду і допускає працівника до приміщення суду лише після з’ясування його особи.

2.2. Пропуск осіб, що прибули до суду, здійснюється в робочі дні та години суду згідно з встановленим у суді розпорядком роботи.

2.3. Пропуск осіб, що прибули до суду, здійснюється на підставі документу, що посвідчує особу (особистого внутрішнього чи закордонного паспорту, службового посвідчення, військового чи пенсійного посвідчення, іншій офіційний документ, що містить фотокартку особи та гербову печатку установи, що видала такий документ) та після занесення працівниками судової міліції даних щодо прибувших осіб до журналу відвідувачів.

2.4. Пропуск осіб з обмеженими можливостями здоров’я та перебування їх у суді здійснюється відповідно з особливостями, встановленими Конституцією України, Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Законом України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії», Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Законом України «Про соціальні послуги» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері.

2.5.  Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщення суду здійснюється відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про статус народних депутатів України» у робочі дні та години суду.

2.6. Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також посадових осіб його секретаріату та осіб, залучених Уповноваженим на підставі його окремого письмового доручення, здійснюється відповідно до статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

2.7. Пропуск практикантів та інших осіб, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщенні суду, здійснюється відповідно до списку, затвердженого керівником апарату суду або заступником керівника апарату суду, після пред’явлення документа, який посвідчує особу.

2.8. Особи, які прибули на відкриті судові засідання, пропускаються за пред’явленням документа, який посвідчує особу.

2.9. Учасники судового процесу та слухачі допускаються до приміщення суду виключно на час розгляду конкретної справи. Особи, які прибули для участі у розгляді справи та слухачі супроводжуються до зали судового засідання  секретарем судового засідання чи судовим розпорядником. При цьому як учасники судового процесу, так і слухачі попереджаються секретарем судового засідання чи судовим розпорядником про необхідність покинути приміщення суду після закінчення судового засідання.

2.10. Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням редакційного посвідчення та паспорта (іншого документа, що посвідчує особу).

2.11. Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб пропускаються у приміщення суду у разі виникнення необхідності.

2.12. У разі продовження судового засідання після закінчення робочого дня, пропуск до приміщення суду та перебування в суді осіб, що не є працівниками суду, здійснюється виключно на підставі розпорядження головуючого у справі судді, що доводиться до відома чергового співробітника судової міліції або охоронця особисто суддею, або через секретаря судового засідання чи помічника судді. В такому випадку секретар судового засідання, помічник судді зобов’язані повідомити співробітника судової міліції або охоронця про необхідність пропуску до приміщення суду та підставність знаходження в суді осіб, що прибули до судового засідання та особисто супроводжувати по приміщенню суду. 

2.13. У разі розгляду слідчим суддею клопотань слідчих чи прокурорів; скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурорів під час досудового розслідування; заяви про відвід в неробочі години суду, вихідні, святкові, неробочі дні  пропуск до приміщення суду та перебування в суді осіб, що не є працівниками суду, здійснюється виключно на підставі розпорядження головуючого у справі слідчого судді, що доводиться до відома чергового співробітника судової міліції або охоронця особисто суддею, або через секретаря судового засідання чи помічника судді. В такому випадку секретар судового засідання, помічник судді зобов’язані повідомити співробітника судової міліції або охоронця про необхідність пропуску до приміщення суду та підставність знаходження в суді осіб, що прибули до судового засідання та особисто супроводжувати по приміщенню суду.  

2.14. Співробітники судової міліції реєструють у відповідному журналі всіх відвідувачів, які допускаються до приміщення суду вказуючи прізвище, ініціали відвідувачів та пред’явлений документ, що посвідчує особу. У разі пропуску відвідувача без документу, що посвідчує його особу, в журналі вказується прізвище судді, працівника суду, який дав розпорядження пропустити відвідувача до приміщення суду.

2.15. Пропуск в неробочі години суду, вихідні, святкові, неробочі дні до приміщення осіб, з метою проведення планових ремонтних чи будь-яких інших робіт здійснюється виключно на підставі розпорядження голови суду та після пред’явлення такими особами документа, що посвідчує особу.

2.16. Пропуск в неробочі години суду, вихідні, святкові, неробочі дні до приміщення суду сторонніх осіб суворо забороняється, крім випадків, визначених вказаними Правилами.

2.17. У разі встановлення наказом голови суду, керівника апарату суду (або осіб, які виконують їх обов’язки) чергування суддів та працівників апарату суду у вихідний, святковий, неробочий день, такий наказ обов’язково доводиться до відома співробітників судової міліції, охоронців. Пропуск до приміщення суду осіб, що прибули для вирішення питань, з метою яких встановлено чергування, здійснюється в загальному порядку: на підставі документу, що посвідчує особу та після занесення даних про особу до журналу відвідувачів суду.

2.18    У разі аварій,  виходу  з  ладу  технічних  комунікацій

працівники  судової  міліції  пропускають  на територію робітників

відповідних міських ремонтних служб із  занесенням  їх  прізвищ  і

часу  роботи  в журнал відвідувачів та негайно повідомляють голову

суду, чергового (відповідального) по підрозділу судової міліції та

чергового  територіального міського,  районного відділу внутрішніх

справ.

                                 3. Порядок в'їзду транспортних засобів

                                               на територію судів

     3.1.    В'їзд    транспортних   засобів   на   територію   судів здійснюється через пункт пропуску транспортних засобів, обладнаний технічними засобами контролю та зв'язку,  про що робиться запис у журналі в'їзду (виїзду) транспортних засобів.

     3.2.       В'їзд на територію судів дозволяється:

     транспортним засобам за списком, затвердженим головою суду;

     спеціальним транспортним  засобам,   на   яких   здійснюється

конвоювання   підсудних,   після   повідомлення   старшого  наряду

конвойної служби про необхідність в'їзду;

     транспортним засобам,  на яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду,  правоохоронних органів  та

осіб,   які  беруть  участь  у  кримінальному  судочинстві,  після  пред'явлення старшим наряду службового посвідчення та  посвідчення   старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

     транспортним засобам   служб   швидкої   медичної   допомоги,

пожежної  й  аварійної  за  викликом  та  у  супроводженні  і  під  контролем працівників судової міліції, які здійснюють пропуск осіб у приміщення суду.

     3.3. В'їзд  (виїзд)  транспортних  засобів  під  час  висадки   (посадки) із спеціального  автомобіля  осіб,  які  доставлені  під  конвоєм у судові засідання, забороняється.

     3.4. Вхід  (вихід)  осіб  через  пункти пропуску транспортних  засобів на територію (з території) судів забороняється.

                               IV. Обмеження щодо пропуску осіб

              до приміщення Центрального районного суду м. Миколаєва

4.1.  Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до залу судового засідання обмежується постановленою мотивованою постановою (ухвалою) головуючого в судовому засіданні.

4.2. Забороняється пропуск осіб до приміщення суду:

- у стані сп’яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного):

- з тваринами;

- зі зброєю (вогнепальною);

- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

- з колюче-ріжучими предметами;

- з валізами, візками, велосипедами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 45/35/15 см.

4.3. Не допускається відвідування приміщення суду у пляжному та спортивному одязі (шортах, майках, топіках, спортивному костюмі, одязі з прозорих тканин), у брудному робочому одязі, а також у одязі, який містить на собі нецензурні чи образливі вислови на адресу громадян, або образливі чи зневажливі вислови на адресу суду, встановлених у суді правил та на адресу суддів  та працівників суду. Не допускається проходження до суду у  одязі, вигляд якої суперечить загальноприйнятим правилам пристойності.

4.4. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду, поряд із пунктом пропуску обладнано камери схову.

                                  V. Правила поведінки у приміщенні

                         Центрального районного суду м. Миколаєва.

5.1. Працівники суду зобов’язані дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, Конституції України, міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про правила етичної поведінки» та інших нормативно-правових актів, виданих на їх основі, ввічливо ставитись до відвідувачів суду та вимагати від відвідувачів суду дотримання громадського порядку і виконання даних Правил.

5.2. Працівники підрозділу «Грифон» здійснюють несення служби у приміщенні суду у форменому одязі. Під час несення служби працівники підрозділу «Грифон» зобов’язані підтримувати тишу, чистоту, ввічливо ставитись до суддів, працівників суду та відвідувачів.

5.3. Працівники підрозділу «Грифон» здійснюють охорону приміщення суду, забезпечують дотримання відвідувачами громадського порядку та цих Правил. У своїй діяльності працівники підрозділу «Грифон» керуються Конституцією України, Законами України, Законом України «Про міліцію», наказами та інструкціями МВС України.

5.4. В приміщенні суду відвідувачам заборонено:

- перебувати в службових приміщеннях або в залах судових засідань без дозволу керівництва суду, судді чи працівників апарату суду;

- виносити з приміщень суду справи та документи, отримані для ознайомлення, а також майно суду;

- вилучати зразки документів з дошки оголошень суду, а також розміщувати на ній власні об’яви;

 - палити та розпивати спиртні напої, уживати наркотичні та токсичні речовини;

- порушувати громадський порядок;

- голосно розмовляти, влаштовувати сварки;

- користуватись мобільними телефонами в залі судових засідань під час розгляду справи;

- висловлювати будь-які образи на адресу суддів, працівників апарату суду;

- проводити відеозапис, кіно- і фотозйомку в приміщенні суду без дозволу голови суду або керівника апарату суду, в судовому засіданні – без дозволу головуючого судді;

- пошкоджувати обладнання приміщень та майно суду;

- під час розгляду справи вести розмови, що не стосуються суті справи, допускати будь-які вислови на адресу суду чи учасників процесу, будь-яким іншим чином порушувати порядок у судовому засіданні чи виражати неповагу до суду.

  VI. Права та обов’язки відвідувачів суду.

6.1. Відвідувачі суду мають право:

- здійснювати проходження у будівлі (приміщення) суду як учасники судового процесу, свідки, а також у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

- здійснювати проходження у будівлю (приміщення) суду, канцелярію суду для здачі позовів, заяв, клопотань, апеляційних скарг, інших документів, ознайомлення з матеріалами справи, для отримання копій процесуальних документів та будь-яких інших документів;

- прибути на особистий прийом в дні та години, встановлені у суді;

- за власним бажанням бути присутніми у залі судового засідання, якщо судове засідання не оголошено закритим у разі наявності вільних місць у залі судового засідання; 

- бути присутніми в приміщенні суду тільки у робочий час, а в інший час – за дозволом голови суду, судді, при умові проведення в цей час судового засідання;

- учасники судового процесу, при наявності підстав, мають право звертатися за допомогою до працівників суду щодо питань припинення порушень громадського порядку;

- здійснювати фотографування та відеозапис судового процесу лише за дозволом суду;

- знайомитись із зразками судових документів, які знаходяться на стендах, отримувати інформацію про дату та час розгляду судових справ, які знаходяться у провадженні.

6.2. Відвідувачі суду зобов’язані:

- дотримуватись встановленого порядку діяльності судів і норм поведінки у громадських місцях;

- виконувати вимоги суддів, працівників апарату суду, працівників судової міліції з питань дотримання громадського порядку та цих Правил, не допускати порушень громадського порядку;

- виконувати законні вимог суддів, працівників апарату суду, працівників судової міліції;

- дотримуватись черги на особистому прийомі до керівництва суду та в канцелярію суду (крім осіб, які мають право першочергового прийому в держаних установах);

- повідомляти секретарю судового засідання про власну явку до суду згідно виклику в якості учасника судового процесу;

- у залах судових засідань під час розгляду справ відвідувачі (учасники процесу та слухачі) зобов’язані виконувати вимоги головуючого по справі, слухачі – підтримувати тишу під час ведення судового процесу, виходити та заходити до зали судового засідання, у якому розглядається справа, виключно з дозволу головуючого;

- слухачі та учасники судового процесу під час розгляду судової справи повинні відключити мобільні телефони;

- дбайливо ставитися до майна суду, не смітити, дотримуватись тиші і порядку в приміщенні суду.

                     VII. Відповідальність за порушення Правил.

6.1. У випадку порушення відвідувачами встановлених у суді Правил пропуску осіб до приміщення Центрального районного суду м. Миколаєва , поведінки в приміщенні суду голова суду, судді, працівники апарату суду мають право робити порушникам зауваження, а також вимагати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних у них повноважень.

6.2. Порушник може бути видалений із зали судового засідання за порушення порядку після того, як суд виніс попередження.

6.3. За наявності в діях відвідувача суду ознак адміністративного правопорушення, винна особа може бути притягнута у встановленому порядку до адміністративної відповідальності за ст.185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.4.  У випадку навмисного знищення або пошкодження майна та інших матеріальних цінностей суду на винних осіб, у порядку передбаченому діючим законодавством України, покладається обов’язок відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.

6.5. Порушення державними службовцями та суддями правил поведінки, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Законом України «Про правила етичної поведінки», тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність з урахуванням правового статуту таких осіб, визначених Конституцією і законами України.

6.6. У разі порушення черговими співробітниками СБ СМ «Грифон» вимог даних Правил голова суду або керівник апарату суду про факт порушення ставить до відома начальника СБ СМ «Грифон» для вжиття заходів реагування.

                           VIII. Прикінцеві положення.

8.1 Дані Правила пропуску осіб до приміщення Центрального районного суду м. Миколаєва , поведінки в приміщенні суду вводяться у дію з моменту їх затвердження.

8.2. Зміст вказаних правил, що стосується громадян, які відвідують приміщення суду, вивішуються для загального ознайомлення на інформаційних стендах приміщення суду та на офіційному веб-сайті суду. Витяги з цих Правил в частині, що стосується суддів та працівників суду надаються вказаним особам для ознайомлення.