flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про службову інформацію

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Наказ голови Центрального районного

                                                                          суду м. Миколаєва від 01.04.23 року № 37-о/д

           ПЕРЕЛІК

 відомостей, що становлять службову інформацію

 в Центральному районному суді м. Миколаєва

 

 

І.З питань організаційно-управлінської діяльності

 

1.1 Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов′язані з розробкою напряму діяльності Центрального районного суду м. Миколаєва, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийнято рішення (за умови сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 

1.2 Документи Центрального районного суду м. Миколаєва, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

 

1.3.Відомості, що містяться в протоколах та рішеннях зборів суддів, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації згідно з цим переліком.

 

 

ІІ. Відомості з питань мобілізаційної роботи

 

2.1. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

 

2.2. Відомості щодо звірок військово-облікових даних призовників, військовозобов’язаних  та резервістів, які працюють у Центральному районному суді м. Миколаєва, з обліковими даними районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі РТЦК та СП).

 

2.3. Відомості щодо перевірок стану військового обліку та бронювання даних призовників, військовозобов’язаних  та резервістів.

 

2.4. Відомості щодо обліку видачі Центральним районним судом м. Миколаєва оформлених посвідчень та витягів з наказів про відстрочку від призову до Збройних Сил України на період мобілізації та на воєнний час і повідомлень про зарахування на спеціальний воєнний облік.

 

2.5. Відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані судом.

 

2.6. Відомості щодо військовозобов’язаних суддів та призовників Центрального районного суду м. Миколаєва, що призвані до лав Збройних Сил України по мобілізації.

 

2.7. Відомості щодо військового обліку суддів і працівників апарату суду, а також відомості, які містяться в їхніх військово-облікових документах (крім випадків виконання працівниками суду своїх посадових обов'язків щодо такого обліку, у тому числі ведення службового листування з уповноваженими органами).

2.8. Відомості про оповіщення та збір суддів і працівників апарату суду, що містять інформацію про домашні, мобільні телефони, місце проживання.

 

ІІІ З питань режимно-секретної роботи

 

3.1. Відомості щодо надання, переоформлення Центральним районним судом м. Миколаєва  спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

 

3.2. Відомості щодо змісту номенклатури посад суддів і працівників апарату Центрального районного суду м. Миколаєва, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

 

3.3. Відомості, що містяться в облікових документах та листуванні з питань оформлення (скасування) допуску до державної таємниці суддям і працівникам Центрального районного суду м. Миколаєва.

 

3.4. Відомості щодо перевірки стану режиму секретності, визначення придатності режимних приміщень (зон, територій) для проведення секретних робіт та організації внутрішньо об’єктового режиму в Центральному районному суді м. Миколаєва.

 

3.5. Відомості щодо змісту номенклатури секретних справ, організації секретного діловодства, обліку, зберігання, перевірки наявності й знищення секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

 

3.6. Відомості про забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом до іноземних держав суддів і працівників апарату Центрального районного суду м. Миколаєва, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

 

3.7. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.

 

IV З питань технічного захисту інформації

4.1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об'єктах і системах у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю) в інформаційно-комунікаційній системі.

4.4. Відомості про склад та структуру, результати державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, заходи, які здійснюються при її проведенні, способи (методи) і порядок проведення цих заходів, що містяться в матеріалах державних експертиз у сфері технічного захисту інформації (що не становить державної таємниці), а також узагальнені відомості щодо виданих/зареєстрованих атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах вимогам нормативних документів.

    

V З питань по роботі з персоналом

 

5.1. Відомості стосовно кандидатів на посади в апарат суду (крім зазначених у поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на які не поширюються обмеження, визначені абзацом четвертим статті 47 цього Закону).

5.2. Персональні дані, що містяться в інформаційно-аналітичних системах, трудових книжках (вкладишах до них), особових справах суддів і працівників апарату суду та інших документах (крім випадків виконання працівниками суду своїх посадових обов'язків стосовно кадрового обліку).

5.3. Відомості, які містять матеріали службових розслідувань та дисциплінарних проваджень, крім тих, доступ до яких не може бути обмежений.