flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА

РІШЕННЯ

Зборів суддів

 

від 15 березня 2016 року № 10

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Центрального районного суду міста Миколаєва щодо необхідності уточнення порядку розподілу кримінальних справ, що підлягають розгляду колегією суддів, збори суддів Центрального районного суду міста Миколаєва

 

вирішили:

 

  1. Затвердити зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду при здійсненні автоматизованого розподілу судових справ між суддями Центрального районного суду міста Миколаєва, затверджених рішенням зборів суддів Центрального районного суду міста Миколаєва № 4 від 28 січня 2016 року, що додаються до цього рішення.

 

 

Голова Центрального

районного суду міста

Миколаєва

 

 

Г.В. Подзігун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Зборів суддів Центрального районного суду міста Миколаєва 15 березня 2016 року N 10 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до

засад

 

використання автоматизованої системи документообігу суду при здійсненні автоматизованого розподілу судових справ між суддями Центрального районного суду міста Миколаєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Внести до засад використання автоматизованої системи документообігу суду при здійсненні автоматизованого розподілу судових справ між суддями Центрального районного суду міста Миколаєва, затверджених рішенням зборів суддів Центрального районного суду міста Миколаєва № 4 від 28 січня 2016 року (надалі - засад), такі зміни.

 

Підпункт 2.3.18 пункту 2.3 засад викласти в такій редакції:

"2.3.18. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою сперше визначається головуючий суддя з числа суддів відповідної спеціалізації.

У разі, якщо жоден з суддів відповідної спеціалізації не може брати участь у розгляді конкретної справи, питання про її подальший розподіл вирішується зборами суддів.

Після проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою збільшення складу суду. При цьому автоматизованою системою визначаються члени колегії суддів з числа усіх суддів суду, але - з урахуванням спеціалізації."

 

Підпункт 2.3.26 пункту 2.3 засад викласти в такій редакції:

2.3.26.  Якщо судова справа розглядається колегіально, у випадку вибуття головуючого судді здійснюється повторний автоматизований розподіл справи.

При цьому спершу автоматизованою системою вперше визначається головуючий суддя з числа суддів відповідної спеціалізації. З цією метою спочатку здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою зменшення складу колегії до 1, після чого в автоматичному режимі здійснюється заміна головуючого у справі.

У разі, якщо жоден з суддів відповідної спеціалізації не може брати участь у розгляді конкретної справи, питання про її подальший розподіл вирішується зборами суддів.

Після проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою збільшення складу суду. При цьому автоматизованою системою визначаються члени колегії суддів з числа усіх суддів суду, але - з урахуванням спеціалізації.

У випадку вибуття члена колегії повторний автоматизований розподіл справи не здійснюється, автоматизованою системою здійснюється заміна члена колегії суддів, та новий член колегії визначається з числа усіх суддів суду, але - з урахуванням спеціалізації. В такому випадку заміна судді- члена колегії здійснюється на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату на виконання службової записки головуючого судді у справі."

Підпункт 2.3.40 пункту 2.3 засад викласти в такій редакції:

"2.3.40.     У разі задоволення відводу або самовідводу судді (головуючого судді, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (головуючого судді або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів) з метою заміни судді або суддів, що вибули".

 

Підпункт 2.3.41 пункту 2.3 засад викласти в такій редакції:

2.3.41.     Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

Якщо суд розглядає справу колегіально, та вибуває головуючий суддя, здійснюється повторний автоматизований розподіл справи.

При цьому справ автоматизованою системою вперше визначається головуючий суддя з числа суддів відповідної спеціалізації. З цією метою спочатку здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою зменшення складу колегії до 1, після чого в автоматичному режимі здійснюється заміна головуючого у справі.

У разі, якщо жоден з суддів відповідної спеціалізації не може брати участь у розгляді конкретної справи, питання про її подальший розподіл вирішується зборами суддів.

Після проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою збільшення складу суду. При цьому автоматизованою системою визначаються члени колегії суддів з числа усіх суддів суду, але - з урахуванням спеціалізації. В такому випадку заміна судді- члена колегії здійснюється на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату на виконання службової записки головуючого судді у справі

У випадку вибуття члена колегії повторний автоматизований розподіл справи не здійснюється, автоматизованою системою здійснюється заміна члена колегії суддів, та новий член колегії визначається з числа усіх суддів суду, але - з урахуванням спеціалізації.

У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді а також члена колегії суддів на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Після усунення обставин, передбачених абзацом 2 цього підпункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею (суддею-доповідачем)".

 

IІ. Прикінцеві та перехідні положення

2.1. Ці Засади набирають чинності з 15 березня 2016 року.

2.2. Установити, що норми цього Положення застосовуються до перерозподілу справ, що підлягають розгляду колегією суддів, які були передані для розподілу в зв'язку з закінчення повноважень судді Медюка С.О..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТР
автоматизованого розподілу справ

Додаток N 4 виключено
(згідно з рішенням Ради суддів України
 від 21 січня 2011 року N 4)

____________