flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналітичий огляд 2015

 Аналітичий огляд

стану здійснення судочинства у Центральному районному суді міста Миколаєва

за 2015 рік

 

На виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Рішення Ради суддів України від 02.04.2015 року № 28 Центральний районний суд міста Миколаєва підготував аналітичний огляд стану здійснення судочинства у 2015 року.

Метою цього аналітичного огляду є надання кількісної характеристики діяльності суду для оцінки ефективності його роботи із застосуванням окремих модулів рамкової системи "Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи" (СОРС).

Цей аналіз здійснено на підставі зведених статистичних звітів про здійснення судочинства Центральним районним судом міста Миколаєва і спрямований на задоволення потреб у статистичній інформації для об’єктивної та всебічної оцінки роботи суду як самою судовою системою, так і користувачами судових послуг.

Аналіз даних судової статистики, дозволяє дійти такого.

 

І. Загальні відомості.

 

У Центральному районному суді міста Миколаєва протягом 2015 року працювало загалом 15 суддів з 17 за штатним розкладом. Суддя Пруднікова Г.М. переведена до суду 30.10.2015 року, але до виконання повноважень не приступила оскільки перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Також слід відзначити, що суддя Голубкін О.І. у 2015 році у встановленому законом порядку подав заяву про звільнення у відставку; фактично звільнений був 18.11.2015 року.

Суддя Рудяк А.О. припинив здійснення повноважень фактично з вересня 2014 року, відсторонений від посади з 29.12.2014 року року.

До суду переведені судді: Скрипченко С.М. з 22.04.2015 року, Медюк С.О. з 08.10.2015 року, Лагода К.О. з 06.10.2015 року.

Суддя Гречана С.І. виконує повноваження судді безстроково з 25.05.2015 року.

Протягом періоду з травня 2015 року й до кінця 2015 року розгляд кримінальних справ по суті фактично здійснювався 5-ма суддями, що мало наслідком включення у колегію з розгляду конкретних кримінальних справ окремих суддів цивільної спеціалізації.

Загалом протягом 2015 року в провадженні суду перебувало 14985 справ та матеріалів.

Таким чином середнє навантаження на суддю Центрального районного суду міста Миколаєва становило (14985/15=999) — 999 справ і матеріалів за рік, або (999/11=90,81) 90,81 справ та матеріалів щомісячно.

 

Розгляд справ та матеріалів, що підлягають розгляду судом, протягом вказаного періоду був організований шляхом запровадження спеціалізації суддів.

Спеціалізація суддів запроваджувалось в межах двох колегій:

1. Колегія з розгляду цивільних та адміністративних справ та матеріалів в порядку цивільного та адміністративного судочинства.

2. Колегія з розгляду справ та матеріалів в порядку кримінального судочинства, в межах якої фактично утворені:

           а) колегія з розгляду справ по суті

           б) колегія слідчих суддів.

 

 

ІІ. Здійснення судочинства колегією з розгляду цивільних та адміністративних справ та матеріалів.

 

Показники розгляду справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства

 

Протягом 2015 року до Центрального районного суду міста Миколаєва надійшло 4948 звернення в порядку цивільного судочинства, а загалом — з урахуванням залишку — на розгляді у суді перебувало 7157 таких звернення.

З цих звернень

 3955 (55,26 %) становили цивільні справи;

 3202 (44,74%) становили матеріали, подані в порядку цивільного судочинства.

 

З числа справ в порядку цивільного судочинства, що перебували на розгляді у Центральному районному суді міста Миколаєва

3768 (95,27%) були справами позовного провадження;

187 (4,73%) - справами окремого провадження.

 

Найбільшу кількість серед справ позовного провадження становили справи по спорах, що виникають з договорів позики, кредиту, банківського вкладу – 1004 (31,65 %), на другому місці – спори про розірвання шлюбу – 325 (10,24 %); на третьому місці – спори про стягнення аліментів – 200 (6,3 %), решта категорій справ зустрічається значно менше.

Таким чином, в порядку цивільного судочинства розглянуто загалом 51,81 % справ, що не підлягають стандартизації.

Порівняно з аналогічними даними 2014 року у структурі справ, що надійшли на розгляд за іншими категоріями зміни не спостерігались.

З загальної кількості справ розглянуто 2939 справ (92,65 %).

 

З загальної кількості розглянутих справ:

 

Розглянуто з постановленням рішення

2494

або

84,85 %

Розглянуто з постановленням заочного рішення

1405

або

47,8 %

Розглянуто з залишенням заяви без розгляду

317

або

10,78 %

Передано в інші суди

67

або

2,27 %

Розглянуто із закриттям провадження у справі

61

або

2,07 %

 

Залишок нерозглянутих справ становить 829 справ.

 

Структура матеріалів в порядку цивільного судочинства, що перебували в провадженні суду, може бути відображена таким чином:

 

Заяви про видачу судового наказу

368

11,49 %

Позовні заяви

620

19,36 %

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових

рішень та рішень інших органів ( посадових осіб)

201

6,27 %

Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

95

2,96 %

Заяви про скасування судового наказу

8

0,24 %

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви ( усього)

13

0,34 %

Доручення судів України

19

0,59 %

Доручення іноземних судів

3

0,09 %

Клопотання про визнання та звернення до виконання

рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

1

0,03 %

Отже, найбільшу кількість з матеріалів в порядку цивільного судочинства становили позовні заяви.

 

З загальної кількості матеріалів розглянуто 3041 матеріалів (94,97%); залишок нерозглянутих матеріалів становить 423.

 

Упродовж 2015 року Центральний районний суд м. Миколаєва розглянув 5980 справ і матеріалів, або 83,33 % загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді. Це практично дорівнює аналогічному показнику у 2014 році (83,94 %).

 

У суді на кінець звітного періоду не розглянуто 1252 справ і матеріалів, або 17,5 % загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді.

 

Показники розгляду справ та матеріалів в порядку адміністративного судочинства

 

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України адміністративні справи підсудні окружним адміністративним судам та місцевим загальним судам як адміністративним судам (далі – місцеві адміністративні суди).

За даними статистичної звітності, упродовж 2015 року до Центрального районного суду міста Миколаєва надійшло 396 звернень в порядку адміністративного судочинства, а загалом — з урахуванням залишку — на розгляді у суді перебувало 809 таких звернень.

З цих звернень

413 (51,05 %) становили адміністративні справи;

396 (48,94 %) становили матеріали, подані в порядку адміністративного судочинства.

 

Серед справ і матеріалів, що надійшли до суду переважну більшість становлять справи з приводу забезпечення громадського правового статусу фізичної особи72 (10,65 %), на другому місці - спори з приводу реалізації публічної політики 64 (9,46 %); на третьому місці - справи, щодо порушення правил дорожнього руху– 63 (9,31 %).

Таким чином, в порядку адміністративного судочинства на розгляді перебувало загалом 70,58 % справ, що не підлягають стандартизації.

Аналіз показників надходження адміністративних справ показав, що, на відміну від даних 2014 року де переважну кількість справ становили справи щодо порушення правил дорожнього руху, тепер становили справи з приводу забезпечення громадського правового статусу фізичної особи.

 

 

З загальної кількості розглянутих справ:

 

Розглянуто з прийняттям постанови

214

або

70,16 %

Розглянуто з залишенням заяви без розгляду

67

або

21,96 %

Розглянуто з закриттям провадження у справі

21

або

6,88 %

Передано в інші суди

3

або

0,98 %

 

Залишок нерозглянутих справ становить 108.

 

Серед матеріалів в порядку адміністративного судочинства, що перебували в провадженні суду, переважну  більшість становили позовні заяви, провадження у яких не було відкрите, кількість інших матеріалів є вкрай незначною.

 

Ці заяви були розглянуті таким чином:

 

Повернуто

56

або

6,92 %

Залишено без розгляду

7

або

0,86 %

Відмовлено у відкритті провадження

64

або

7,91 %

 

Залишок нерозглянутих матеріалів становить 194.

 

Відомості щодо навантаження у колегії.

 

Кількість справ, розглянутих кожним з суддів цієї колегії, може бути відображена на такій діаграмі:

суддею Гуденко О.А. розглянуто - 1418, суддею Черенковою Н.П. - 1469, суддею Подзігун Г.В. - 1029, суддею Батченко О.В. - 1388, суддею Чулуп О.С. - 288, суддею Мамаєвою О.В. - 1080 справ.

ІІІ. Здійснення судочинства колегією з розгляду справ та матеріалів в порядку кримінального судочинства.

 

Колегія з розгляду справ по суті.

 

Показники розгляду кримінальних проваджень (справ)

 

Протягом 2015 року до Центрального районного суду міста Миколаєва надійшло 530 кримінальних проваджень (справ), а загалом — з урахуванням залишку — на розгляді у суді перебувало 751 кримінальних проваджень (справ) проти 676 справ і матеріалів у 2014 році.

Найбільш поширеними категоріями справ, що підлягали розгляду в порядку кримінального судочинства, є справи про крадіжки – 118 (15,71 %) справ; кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби54 (7,19 %) справ.

 

З загальної кількості справ закінчено розгляд загалом по 405 кримінальниму провадженню (справі) (53,92 %) від загальної кількості справ).

З числа розглянутих кримінальних проваджень (справ):

- 112 кримінальних провадження (27,65 %) було розглянуто під час підготовчого провадження;

- 293 кримінальних проваджень (72,34 %) було розглянуто під час судового розгляду.

 

Під час підготовчого провадження кримінальні провадження були розглянуті таким чином:

 

Затверджено угоду

72

або

64,28 %

Закрито кримінальне провадження

19

або

16,96 %

Повернуто прокурору

8

або

7,14 %

 

 

Протягом звітного періоду кримінальні кримінальні провадження були розглянуті таким чином:

 

з постановленням вироку

337

або

   83,2 %

з закриттям провадження у справі

39

або

   9,62 %

 

 

 

По кримінальних провадженнях (справах), що були розглянуті з винесенням вироку, були застосовані таки види покарань:

 

Позбавлення волі на певний строк

стосовно

83

осіб

24,62 %

штраф

стосовно

87

осіб

25,81 %

Звільнено від покарання

стосовно

137

осіб

40,65 %

Громадські роботи

стосовно

19

осіб

5,63 %

Обмеження волі

стосовно

4

осіб

1,18 %

арешт

стосовно

12

осіб

3,56 %

 

Залишок нерозглянутих кримінальних проваджень (справ) становить 358.

 

 

Відомості щодо навантаження у колегії.

 

 

Кількість справ, розглянутих кожним з суддів цієї колегії, може бути відображена на такій діаграмі:

суддею Голубкіним О.І. розглянуто - 78, суддею Чулуп О.С.- 91, суддею Скрипченко С.М. - 129, суддею Алєйніковим В.О.  - 232, суддею Гречаною С.І. - 136, суддею Медюк С.О. - 17 кримінальних проваджень (справ).

 

 

Колегія слідчих суддів.

 

Ця колегія здійснює розгляд заяв, скарг та клопотань під час досудового розслідування та справ про адміністративні правопорушення.

 

Показники розгляду клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування.

 

Протягом 2015 року до Центрального районного суду міста Миколаєва надійшло 4386 клопотань, заяв та скарг під час досудового розслідування, а загалом — з урахуванням залишку - на розгляді у суді перебувало 4887 таких звернень, проти 4637 клопотань, заяв та скарг у 2014 році, у тому числі про:

 

тимчасовий доступ до речей і документів                       1670

50,65 %

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи    813

16,79 %

арешт майна                                                                           600

12,39 %

бездіяльність слідчого, прокурора                                       286

5,9 %

рішення слідчого про закриття кримінального провадження                  

                                                                                                 150

3,09 %

тримання під вартою                                                             177

3,65 %

інші клопотання                                                                     241

5,06 %

особисте зобов'язання                                                             29

0,59 %

рішення прокурора про закриття кримінального провадження                                                                              8

0,16 %

рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим                                                                                 7

0,14 %

заяви про відвід                                                                        71

1,46 %

рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих ( розшукових ) дій                                   13

0,26 %

продовження строку відсторонення від посади                     9

0,18 %

зміну запобіжного заходу                                                         3

0,06 %

дозвіл на затримання з метою приводу                                   0

0 ,00 %

скасування арешту майна                                                     116

2,39 %

рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування                                                                            1

0,02 %

застава                                                                                        0

0,00 %

домашній арешт                                                                       45

0,92 %

відсторонення від посади                                                        25

0,51 %

проникнення до житла чи іншого володіння особи             16

0,33 %

привід свідка                                                                              1

0,02 %

накладення грошового стягнення                                            0

0,00 %

залучення експерта                                                                    0

0,00 %

продовження строку тримання особи під домашнім арештом                                                                                      8

0,16 %

Залишок нерозглянутих звернень становить 64.

 

Показники розгляду справ про адміністративні правопорушення.

 

Протягом 2015 року до Центрального районного суду міста Миколаєва надійшло 2884 справи про адміністративні правопорушення, а загалом — з урахуванням залишку у кількості 226 — на розгляді у суді перебувало 3110 таких справ.

 

Протягом звітного періоду розглянуто загалом 2184 справи.

 

  Розглянуті справи за результатами їх розгляду розподілені таким чином:

 

притягнуті особи до адміністративної відповдальності по

2184

справам

53,75%

провадження у справі закрито по

992

справам

43,68%

застосовані заходи виховного характеру по

28

справам

2,55%

 

Найбільша кількість справ розглянуті з притягненням особи до адміністративної відповідальності; по цих справах правопорушники піддані таким заходам адміністративного впливу:

 

 

штрафу

1019

осіб

або

 44,27 %

громадськими роботами

5

осіб

або

  0, 29 %

позбавленню спеціального права

82

осіб

або

  6,12%

попередженню

16

особи

або

  1,34 %

адміністративному арешту

28

осіб

або

  1,55 %

 

 

Отже, найбільша кількість осіб піддана адміністративному стягненню у вигляді штрафу; загальна сума стягнутих штрафів становить 7245252 грн., з яких 480820 грн. (6,0 %) штрафів сплачено.

 

 

 

 

 

 

 

 

Закриття справ у суді здійснювалось з таких підстав:

 

Через відсутність події та складу адміністративного правопорушення

по

229

справах

або у

27,95%

Через закінчення строків

накладення адміністративного стягнення

по

702

справах

або у

61,28 %

За малозначністю

по

58

справах

або у

9,89 %

 

Залишок справ про адміністративні правопорушення становить 201 справу.

 

Кількість справ, розглянутих кожним з суддів цієї колегії, може бути відображена на такій діаграмі:

суддею Тішко Д.А. розглянуто 3196 справ, суддею Дірко І.І. - 2442, суддею Чернієнко С.А. - 2388, суддею Лагода К.О. - 342 справи.

 

Способом отримання даних є аналіз розгляду справ у рамках автоматизованої системи документообігу суду.

При проведенні даного аналізу неможливо не вказати на факт зміни приміщення суду, що в свою чергу не могло відобразитись на результатах роботи суду. Відповідно до акту перевірки суб'єкта господарювання Територіального управління Держгірпромнагляду у Миколаївській області  від 23 лютого 2015 року № 1 «Про негайне зупинення експлуатації та перебування працівників та відвідувачів в будівлі Центрального районного суду міста Миколаєва» наказом в.о. голови Центрального районного суду міста Миколаєва 02-01 № 10-о/д робота Центрального районного суду міста Миколаєва у приміщенні за адресою: місто Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, була зупинена.

Наказом голови Центрального районного суду міста Миколаєва  2-01 № 15-о/д від 17 березня 2015 року було здійснене переміщення працівників, судових справ та товаро-матеріальних цінностей у приміщення за адресою: місто Миколаїв, вул. Декабристів, 42/12.

Наказом голови Центрального районного суду міста Миколаєва № 17 від 24 березня 2015 року робота суду була відновлена за адресою вул. Декабристів, 41/12 м. Миколаєва.

 

В суді наявна веб-сторінка, на якій відображено перелік вимог до суду і інформація, необхідна для учасників судових проваджень, зокрема, адреса, контакти, зразки документів, розклад роботи, години прийому керівництвом суду, судовий збір та ін. Це свідчить про можливість учасникам судових проваджень отримувати необхідний мінімум інформації зручним способом. Крім того, на веб-сторінці суду наявна інформація про результати діяльності суду, включаючи судову статистику, що свідчить про прозорість суду. Дана обставина підтверджує вільний доступ громадян до інформації щодо ефективності роботи суду. Ефективне використання механізмів інформування громадян про діяльність суду здатне значно підвищити суспільну довіру до нього. 

 

 

Висновки:

 

Аналіз статистичних даних показав, що у 2015 року спостерігається незначне збільшення надходження справ і матеріалів до суду.

Одним із показників, за результатом аналізу якого можна дійти висновку про ефективність роботи суду, є відсоток розгляду. Цей показник є одним з основних показників, що використовується в країнах-членах Ради Європи, а також США та в країнах-членах Міжнародного консорціуму за досконалість суду.

У «Системі оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» (СОРС), затвердженій рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 28, для розробки системи оцінки та моніторингу якості правосуддя і функціонування суддів цей показник запропоновано використовувати як один із доцільних і об’єктивних показників, який дає можливість оцінити, наскільки успішно суд працює над розглядом справ.

Відсоток розгляду – це кількість розглянутих справ і матеріалів за звітний період, поділена на кількість нових справ і матеріалів, що надійшли за звітний період, та помножена на 100 відсотків. Таким чином, після вивчення і аналізу роботи суду за 2015 рік можна дійти наступного:14985/14004*100 %= 107 %. 

Значення показника 107% свідчить про те, що у звітний період залишок нерозглянутих справ скорочується.

За даними Європейської комісії з ефективності правосуддя, відсоток розгляду справ у 107% це – передова практика.

Пропозиції:

 

Цей аналіз обговорити на зборах суддів Центрального районного суду міста Миколаєва.

Аналіз розмістити на офіційному сайті Центрального районного суду міста Миколаєва.

 

 

 

 

Голова Центрального районного

суду міста Миколаєва                                                  Г.В. Подзігун