flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                                                                          Рішення             Зборів суддів

                                                                                              Центрального районного суду

                                                                                             міста Миколаєва 29.03.2018                                                                 

                                                                                             № 4
 

Зміни до засад

 

використання автоматизованої системи документообігу суду при здійсненні автоматизованого розподілу судових справ між суддями Центрального районного суду міста Миколаєва

/затверджених рішенням Зборів суддів Центрального районного суду міста Миколаєва від 28 січня 2016 року № 4/

 

 

 

 І. Внести такі зміни до засад:

1) пункт 1.1.1. викласти в редакції:

«1.1.1.  Правове регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, здійснюється виключно цими Засадами відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про доступ до судових рішень", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79/ та інших нормативно-правових актів.

Рішення зборів суддів з питань, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, прийняті після набрання чинності цих Засад, включаються до Засад.

Порядок реєстрації та розподілу судових справ та матеріалів визначається виключно цими Засадами; застосування рішень зборів суддів, що не мають наслідком внесення змін до цих Засад, під час реєстрації та розподілу судових справ та матеріалів заборонено.»;

 

2) доповнити пункт 1.2.1. такого змісту:

«матеріали, що підлягають негайному розгляду  – справи за поданнями правоохоронних органів про проведення обшуку, а також – щодо обрання запобіжних заходів щодо осіб, які є затриманими або тримаються під вартою, а також – за скаргами на незаконне затримання, поданими відповідно до статті 206 Кримінального Процесуального Кодексу України.»;

 

3) пункт 2.2.1. викласти в редакції:

«2.2.1. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і  опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, у робочі дні – протягом робочого часу суду відповідно до правил Внутрішнього трудового розпорядку, а матеріали, що підлягають негайному розгляду – також у вихідні та святкові дні у період час з 09-00 до 15-00 годині.

Реєстрація вхідної кореспонденції в автоматизованій системі здійснюється в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.»;

 

 

4) пункт 2.3.1. викласти в редакції:

«2.3.1. Розподіл судових справ в суді  здійснюється на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

Такий розподіл здійснюється:

¾    щодо матеріалів, які підлягають негайному розгляду – у день їх реєстрації;

¾    щодо інших судових справ, які підлягають автоматизованому розподілу:

-        у разі їх реєстрації до 16:00 години відповідного дня – у день їх реєстрації;

-        у разі їх реєстрації після 16:00 години відповідного дня – у наступний робочий день.»;

 

5) пункт 2.4.1. викласти в редакції:

«2.4.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду у день розподілу передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).»

 

2) доповнити Розділ IV. Прикінцеві та перехідні положення пунктом 4.3. такого змісту:

«4.3. Рішення зборів суддів щодо регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, що були ухвалені до 1 лютого 2016 року, втрачають свою дію з 29 березня 2018 року.».